Η Χιονισμένη Λευκάδα από ψηλά

Η Χιονισμένη Λευκάδα από ψηλά Κύριο

Βίντεο του του Γιάννη Γαζή (Ντεμπούρ) από τη χιονισμένη Λευκάδα (ανατολική πλευρά)

πΗΓΗ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΑ ΝΕΑ


Πολυμέσα