Επερώτηση της «Επτανησίων Θέληση» προς τον Περιφερειάρχη Ι.Ν

Επερώτηση της «Επτανησίων Θέληση» προς τον Περιφερειάρχη Ι.Ν Κύριο

Όπως γνωρίζεται ενδεχομένως από τις υπηρεσίες σας, στις κατά τόπους Περιφερειακές ενότητες, δεν έχουν συσταθεί τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Δημοσίων Υπαλλήλων ( Ν.3852/2010 άρθρα 248,249).


   Για την σύσταση αυτών των συμβουλίων, απαιτείται Υπουργική απόφαση με την οποία θα καθορίζεται ο χρόνος εκλογής των αιρετών μελών και των συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των περιφερειών.
   Μέχρι σήμερα ο αρμόδιος Υπουργός, δεν έχει εκδώσει τέτοια απόφαση και συνεχίζει η εκκρεμότητα της σύστασής τους, παρά την αλλαγή κυβέρνησης και  παρά τις εκκλήσεις ορισμένων Περιφερειαρχών, όπως αυτής του Κου Αγοραστού Κωνσταντίνου, από τις 08/09/2014,  περιφερειάρχη Θεσσαλίας.
   Οφείλω να σας υπενθυμίσω ότι, το παραπάνω ζήτημα αποτελεί πρόβλημα μείζονος σημασίας για την λειτουργία των υπηρεσιών σας, πέρα του ότι αναδεικνύει το σοβαρό θέμα της ομηρίας και εξάρτησης του Β΄βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, από την κεντρική εξουσία.
   Δεν είναι δυνατόν ό ίδιος ο θεσμός της Τοπικής αυτοδιοίκησης, να μην μπορεί να ελέγξει τις υπηρεσίες του και να εξαρτάται ακόμα και αυτή η διοίκηση των υπηρεσιών, από μια Υπουργική απόφαση που να ορίζει ημερομηνία εκλογών και αυτή να μην λαμβάνεται από τον υπουργό για διάφορους λόγους σκοπιμότητας κάθε φορά.
   Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζονται οι κομματικές σκοπιμότητες,  ή επιλογή ημετέρων και το κράτος και οι θεσμοί να γίνονται εργαλεία προσωπικών και κομματικών σκοπιμοτήτων και ιδεοληψιών.
   Δεν είναι δυνατόν, να καταστρατηγούνται βασικές θεσμικές αρχές στον τρόπο λειτουργίας και διάρθρωσης των δημοσίων υπηρεσιών και να μετατρέπεται το κράτος δικαίου, σε κράτος ημετέρων και αρχής ενός ανδρός.   
                                 Για τα παραπάνω ερωτάσθε:

1.       Να μας ενημερώσετε για ποιο λόγο, αν γνωρίζεται  καθυστερεί  η παραπάνω υπουργική απόφαση;
2.       Με ποιο τρόπο προτίθεσθε να ξεπεράσετε τα προβλήματα που θα προκύψουν από την έλλειψη των συμβουλίων όπως μετατάξεις, αξιολογήσεις κλπ κλπ κλπ  ;
3.      Έχετε θέσει το θέμα στον αρμόδιο Υπουργό από πλευράς σας, ή ως ΕΝ.ΠΕ; Προτίθεσθε να το θέσετε; Το έχετε συζητήσει στα αρμόδια όργανα;

     
    
                    Χρήστος Κ. Άνθης