«Πληρωμή Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών –Μεταμοσχευμένων για το μήνα Μάρτιο του 2017»

«Πληρωμή Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών –Μεταμοσχευμένων για το μήνα Μάρτιο του 2017» Κύριο

Σας ενημερώνουμε ότι, η πληρωμή του Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών –Μεταμοσχευμένων για το μήνα Μάρτιο του 2017  θα πραγματοποιηθεί την,  Πέμπτη  20- 04 -2017.

Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλέφωνο 2671362703 κ. Καραδημήτρη Ιωάννα.
                                                                         
                                                                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ