Συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο Ιθάκης

Συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο Ιθάκης Κύριο

την Δευτέρα 4 Ιουλίου  2016 και ώρα 19:00  στην αίθουσα του ΚΑΠΗ στην 15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.      Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Ιθάκης – Καλοκαίρι 2016 και έγκριση δαπανών & διάθεση – ψήφιση πιστώσεων για την πραγματοποίησή τους. (Εισήγ : Επιτροπή Πολιτισμού)

2.      Ανάκληση της αρ. 87/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς χρήση στην Τοπική Κοινότητα Λεύκης Δήμου Ιθάκης.

(Εισήγ : Τεχνική Υπηρεσία)

3.      Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Π.Ε.»  του Δήμου Ιθάκης. (Εισήγ : Τεχνική Υπηρεσία)

4.      Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εργασίες επισκευής στέγης Κτιρίου Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Βαθύ Ιθάκης»

(Εισήγ : Τεχνική Υπηρεσία)

5.      Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου Ιθάκης

(Εισήγ : Γραφείο Προμηθειών)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 02 Ιούλιος 2016 18:21